ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก