แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสอง.....   16 ต.ค. 2561 173 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการป.....   16 ต.ค. 2561 182 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การประกวดราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อ.....   27 ก.ย. 2561 216 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 ส.ค. 2561 183 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณ 4,500,000 บาท   15 ส.ค. 2561 166 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ Application ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่.....   25 มิ.ย. 2561 123 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้.....   25 มิ.ย. 2561 134 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมจัดทำ Phitsanulok Scanme เข้าถึงข้อมูล.....   21 มิ.ย. 2561 99 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกออกบูธท่องเท.....   20 มิ.ย. 2561 98 ครั้ง