ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   1 เม.ย. 2564 2 ครั้ง
[ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 3] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   17 มี.ค 2564 29 ครั้ง
[ประกาศเผยแพร่ราคากลาง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   17 มี.ค 2564 7 ครั้ง
[ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   16 มี.ค 2564 7 ครั้ง
[ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   3 มี.ค 2564 27 ครั้ง
[ประกาศเผยแพร่ราคากลาง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   3 มี.ค 2564 11 ครั้ง
[ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถ.....   3 มี.ค 2564 11 ครั้ง
[ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   2 มี.ค 2564 11 ครั้ง
[ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   9 ก.พ. 2564 24 ครั้ง