ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2.....   17 ธ.ค. 2563 22 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 พ.ค. 2563 141 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมช.....   30 ส.ค. 2562 118 ครั้ง
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมชน   19 ส.ค. 2562 129 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมชนฯ ด้วยวิธี.....   19 ส.ค. 2562 119 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่อ.....   13 ส.ค. 2562 159 ครั้ง
งบทดลอง พ.ค. 62   5 มิ.ย. 2562 113 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดรา.....   14 พ.ค. 2562 133 ครั้ง
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดพิษณุโลก   7 พ.ค. 2562 166 ครั้ง