ข่าวการประชุมและการปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   24 ก.พ. 2564 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   23 ก.พ. 2564 7 ครั้ง
กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำปีงบประมาณ 2564   23 ก.พ. 2564 7 ครั้ง
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 6   22 ก.พ. 2564 6 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564   19 ก.พ. 2564 9 ครั้ง
การประชุมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ของ อพท.4 ณ ชุมชนบ้านมุง และบ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง .....   18 ก.พ. 2564 8 ครั้ง
โครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดท่าหมื่นราม หมู่ท.....   17 ก.พ. 2564 8 ครั้ง
กิจกรรมทำความสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธศาสตร์ "สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสด.....   10 ก.พ. 2564 12 ครั้ง
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 4   8 ก.พ. 2564 19 ครั้ง