ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

[ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   9 ก.พ. 2564 7 ครั้ง
[ประกาศเผยแพร่ราคากลาง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2564   9 ก.พ. 2564 4 ครั้ง
[ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ป.....   17 ธ.ค. 2563 30 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 พ.ค. 2563 146 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมช.....   30 ส.ค. 2562 123 ครั้ง
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมชน   19 ส.ค. 2562 135 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมชนฯ ด้วยวิธี.....   19 ส.ค. 2562 125 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่อ.....   13 ส.ค. 2562 164 ครั้ง
งบทดลอง พ.ค. 62   5 มิ.ย. 2562 119 ครั้ง