ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

เอกสารสอบราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 2.....   21 เม.ย. 2558 123 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการแข่งขันกีฬาประจำปี 25.....   21 เม.ย. 2558 75 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่างๆ   26 มี.ค 2558 88 ครั้ง
เอกสารสอบราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดพิษณุโลก   9 มี.ค 2558 92 ครั้ง
ราคากลางจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   9 มี.ค 2558 78 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดพิษณุโลก   9 มี.ค 2558 70 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ.....   24 ก.พ. 2558 84 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   9 ก.พ. 2558 83 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   9 ก.พ. 2558 78 ครั้ง