ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

รายละเอียดการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   17 ธ.ค. 2557 107 ครั้ง
เอกสารสอบราคาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายบิลบอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก   17 ธ.ค. 2557 108 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายบิลบอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก   17 ธ.ค. 2557 102 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558   11 ธ.ค. 2557 80 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งบกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558   11 ธ.ค. 2557 95 ครั้ง
เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558   11 ธ.ค. 2557 123 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งบกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558   11 ธ.ค. 2557 86 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558   26 พ.ย. 2557 138 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558   26 พ.ย. 2557 1363 ครั้ง