ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558   26 พ.ย. 2557 117 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558   26 พ.ย. 2557 114 ครั้ง
เอกสารสอบราคาซื้อเสื้อและถ้วยรางวัลมหกรรมมินิมาราธอนนานาชาติทั่วไทย   17 พ.ย. 2557 113 ครั้ง
รายละเอียดของงานสอบราคาซื้อเสื้อและถ้วยรางวัลมหกรรมมินิมาราธอนนานาชาติทั่วไทย   17 พ.ย. 2557 117 ครั้ง
สอบราคาซื้อเสื้อและถ้วยรางวัล เพื่อใช้ ในมหกรรมมินิมาราธอนนานาชาติทั่วไทย   17 พ.ย. 2557 108 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหุ่นสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว   16 ก.ย. 2557 134 ครั้ง
รายละเอียดการจ้างจัดทำหุ่นสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว   2 ก.ย. 2557 123 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดทำหุ่นสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว   2 ก.ย. 2557 123 ครั้ง
เอกสารสอบราคาจ้างจัดทำหุ่นสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว   2 ก.ย. 2557 115 ครั้ง