ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดรา.....   14 พ.ค. 2562 141 ครั้ง
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดพิษณุโลก   7 พ.ค. 2562 172 ครั้ง
[เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น] ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างจัดกิจกร.....   7 พ.ค. 2562 167 ครั้ง
งบทดลอง เม.ย. 62   3 พ.ค. 2562 141 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬ.....   9 เม.ย. 2562 203 ครั้ง
งบทดลอง มี.ค. 62   1 เม.ย. 2562 137 ครั้ง
งบทดลอง ก.พ.62   5 มี.ค 2562 152 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ข.....   5 ก.พ. 2562 153 ครั้ง
งบทดลอง ม.ค. 62   1 ก.พ. 2562 138 ครั้ง