ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศประกวดราคาเช่ารถบรรทุกดีเซลฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 ม.ค. 2562 160 ครั้ง
[เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น] รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่จะเช่า ร่างประกาศ และร่างเอกสารป.....   8 ม.ค. 2562 141 ครั้ง
งบทดลอง ธ.ค. 61   7 ม.ค. 2562 121 ครั้ง
งบทดลอง พ.ย. 61   4 ธ.ค. 2561 123 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน จำนวน ๗ วัน ๗ เส้นทาง ภายใต้โครงการปิ.....   26 พ.ย. 2561 122 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน จำนวน 7 วัน 7 เส้นทาง ภายใต้โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองก.....   16 พ.ย. 2561 161 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน จำนวน 7 วัน 7 เส้นทาง ภายใต้โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองก.....   16 พ.ย. 2561 158 ครั้ง
เผยแพร่ราคากลาง กิจกรรมปั่นจักรยาน จำนวน 7 วัน 7 เส้นทาง ภายใต้โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือ.....   14 พ.ย. 2561 125 ครั้ง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561   6 พ.ย. 2561 148 ครั้ง