ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

งบทดลอง ต.ค. 61   6 พ.ย. 2561 121 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว   16 ต.ค. 2561 169 ครั้ง
งบทดลอง ก.ย. 61   9 ต.ค. 2561 134 ครั้ง
ประกาศผู้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561   14 ก.ย. 2561 129 ครั้ง
งบทดลองเดือน ส.ค. 61   5 ก.ย. 2561 116 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561   4 ก.ย. 2561 272 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำ Application ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่อง.....   27 ส.ค. 2561 156 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำ Application ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ.....   8 ส.ค. 2561 164 ครั้ง
งบทดลองเดือน ก.ค. 61   2 ส.ค. 2561 106 ครั้ง