ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดรา.....   8 พ.ค. 2561 82 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 พ.ค. 2561 100 ครั้ง
งบทดลองเดือน มี.ค. 61   7 เม.ย. 2561 133 ครั้ง
งบทดลองเดือน ก.พ. 61   7 มี.ค 2561 81 ครั้ง
งบทดลองเดือน ม.ค.61   6 ก.พ. 2561 76 ครั้ง
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560   5 ม.ค. 2561 87 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์   25 ธ.ค. 2560 95 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การจ้างปรับปรุ.....   8 ธ.ค. 2560 91 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์สำนักงานการท่องเที่ยวและ.....   8 ธ.ค. 2560 76 ครั้ง