ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เขตจังหวัดนคร.....   27 ต.ค. 2558 74 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เขตจังหวัดนครสวรรค์   27 ต.ค. 2558 70 ครั้ง
เอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เขตท้องที่จังหวัดนค.....   14 ต.ค. 2558 134 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เขตท้องที่จังหวัดนค.....   14 ต.ค. 2558 90 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้าง ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว .....   8 ก.ย. 2558 91 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวประจำปี.....   8 ก.ย. 2558 74 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (Specifications)   4 ก.ย. 2558 475 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....   4 ก.ย. 2558 91 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)เลขที่ 2/2558   4 ก.ย. 2558 80 ครั้ง