ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการออกกาลังกายและการท่องเที่.....   2 ก.ย. 2558 89 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการออกกาลังกายและการท่องเที่.....   2 ก.ย. 2558 79 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558   31 ส.ค. 2558 80 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์   31 ส.ค. 2558 376 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบบประมาณ ๒๕๕๘   31 ส.ค. 2558 79 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   31 ส.ค. 2558 79 ครั้ง
เอกสารประกวดราคา   23 ก.ค. 2558 83 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   23 ก.ค. 2558 856 ครั้ง
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์.๕ จังหวัด   23 ก.ค. 2558 85 ครั้ง