การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

3 ส.ค. 2563      224 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด