รายงานการเงินประจำเดือน

งบทดลอง ม..ค.65   7 ก.พ. 2565 49 ครั้ง
งบทดลอง ธ.ค.64   13 ม.ค. 2565 48 ครั้ง
งบทดลอง พ.ย.64   15 ธ.ค. 2564 45 ครั้ง
งบทดลอง ต.ค.64   8 พ.ย. 2564 47 ครั้ง
งบทดลอง พ.ค.64   4 มิ.ย. 2564 113 ครั้ง
งบทดลอง เม.ย.64   12 พ.ค. 2564 120 ครั้ง
งบทดลอง มี.ค.64   5 เม.ย. 2564 143 ครั้ง
งบทดลอง ก.พ. 64   2 มี.ค 2564 200 ครั้ง
งบทดลอง ม.ค.64   8 ก.พ. 2564 159 ครั้ง