คู่มือแนวทางการปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) กรณีปฏิบัติตามมาตรการปล.....   11 ม.ค. 2565 50 ครั้ง
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)   4 พ.ย. 2564 94 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประก.....   12 พ.ค. 2564 208 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์   12 พ.ค. 2564 365 ครั้ง
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่   6 พ.ย. 2563 341 ครั้ง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   6 พ.ย. 2563 180 ครั้ง
แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์   17 ส.ค. 2563 206 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา (ฉบับ 2)   17 ส.ค. 2563 210 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา (ฉบับ 1)   17 ส.ค. 2563 203 ครั้ง