ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ.....   18 มี.ค 2565 59 ครั้ง
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565   25 ก.พ. 2565 73 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ.....   7 ก.พ. 2565 58 ครั้ง
[ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565   7 ก.พ. 2565 61 ครั้ง
[ประกาศเผยแพร่ราคากลาง] กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565   2 ก.พ. 2565 64 ครั้ง
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว   10 ม.ค. 2565 80 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภา.....   29 ธ.ค. 2564 76 ครั้ง
(ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรและภาคีเครื.....   22 ธ.ค. 2564 74 ครั้ง
[ประกาศเผยแพร่ราคากลาง] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว   21 ธ.ค. 2564 78 ครั้ง