ข่าวการประชุมและการปฏิบัติงาน

กิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 2) ผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังง.....   8 เม.ย. 2564 6 ครั้ง
ร่วมประชุมประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลย.....   8 เม.ย. 2564 5 ครั้ง
พิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2564   8 เม.ย. 2564 5 ครั้ง
พิธีเปิดการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2564 0 ครั้ง
การประชุมแสดงความคิดเห็นทบทวนอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก   7 เม.ย. 2564 4 ครั้ง
ออกตรวจเยี่ยมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration(SHA.....   7 เม.ย. 2564 2 ครั้ง
ข่าวความคืบหน้าช่วยเหลือพระติดถ้ำที่ถ้ำพระทรายงาม หมู่.๘ บ้านดงงู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก   7 เม.ย. 2564 6 ครั้ง
งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระบรมราชานุสาว.....   6 เม.ย. 2564 8 ครั้ง
การประชุมระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์และความต้องการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรร.....   5 เม.ย. 2564 9 ครั้ง