การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ ประเภทธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

25 พ.ค. 2563      119 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่แนะนำให้ท่องเที่ยว โปรดยึดแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 และคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สรุปการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประเภทธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ไว้ให้ยึดปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามภาพข่าวข้างต้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111