แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

3 ส.ค. 2563      243 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด