รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต

3 ส.ค. 2563      627 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกขอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

[O41] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบประจำปี / ต.ค. 61 - ก.ย. 62) ดาวน์โหลด
[O40] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน / ต.ค. 62 - มี.ค. 63) ดาวน์โหลด
[O41] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบประจำปี / ต.ค. 62 - ก.ย. 63) ดาวน์โหลด
[O40] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน / ต.ค. 63 - มี.ค. 64) ดาวน์โหลด
[O41] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบประจำปี / ต.ค. 63 - ก.ย. 64) ดาวน์โหลด