การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

3 ส.ค. 2563      634 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

[O43] ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประจำปี / ต.ค. 62 - ก.ย. 63) ดาวน์โหลด
[O43] ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน / ต.ค. 63 - มี.ค. 64) ดาวน์โหลด