ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

3 ส.ค. 2563      717 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้มีภารกิจหน้าที่ให้บริการโดยตรง เป็นเพียงหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักคือ การดำเนินการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  งานในรูปแบบงานบริการส่วนใหญ่คือ การให้คำปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร เครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่น  สำนักงานจึงได้รวบรวมสถิติการให้บริการที่เกี่ยวข้องตามภารกิจหน้าที่ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด