เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

11 ก.ย. 2563      188 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

Travel with ‘S-H-E’ Healthy Pit’Lok

ธีมการท่องเที่ยวที่นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิด S-H-E ซึ่งหมายถึง “ผู้หญิงที่รักการเดินทางควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ” หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ

S: Safe Sanitation and Surprises ท่องเที่ยวปลอดภัย มั่นใจห่างไกลโควิด เพราะความเข้าใจผู้หญิงว่าความปลอดภัยและสุขอนามัย ห่างไกลโควิดนั้น เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ S ยังหมายถึง Surprises ด้วยกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างความประหลาดใจให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำอีกด้วย

H: Healthy Mind & Body with variety of Herbs สุขภาพดีทั้งกาย-ใจด้วยสมุนไพรนานาพรรณ เพราะสุขภาพที่ดีต้องมาจากภายใน “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” สุขภาพใจดี สุขภาพกายก็ดีตาม เส้นทางท่องเที่ยวแบบ S-H-E นี้ จึงเริ่มต้นด้วยการชำระใจ (Mind Retreat) ไหว้พระขอพร ทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ร่วมกับคนท้องถิ่น และกิจกรรมบำบัดสุขภาพกายด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยโบราณ

E: Explore Wellness Experiences เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่ๆที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืมเอกสารดาวน์โหลด

S-H-E Chill Route หน้าที่ 1 ดาวน์โหลด
S-H-E Chill Route หน้าที่ 2 ดาวน์โหลด
S-H-E Chill Route หน้าที่ 3 ดาวน์โหลด