การตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564

25 ต.ค. 2563      532 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมแล้วพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

โทร. 0 2141 3212 โทรสาร 0 2141 972 เอกสารดาวน์โหลด

01 ใบสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลด
02 รายการข้อมูลเอกสารที่ควรจัดเตรียมเบื้องต้น ดาวน์โหลด
03 แบบตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลด
04 คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลด