เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วม

22 ม.ค. 2564      548 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง นโยบายต่อต้านรับสินบน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิษณุโลกใสสะอาด 2564” ดาวน์โหลด
[O34] ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร (ปีงบประมาณ 2564) ดาวน์โหลด
[O33] การเปิดโอกาสให้หน่วยงานและเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบประจำปี / ต.ค. 62 - ก.ย. 63) ดาวน์โหลด
[O35] ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง นโยบายต่อต้านรับสินบน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
[O33] การเปิดโอกาสให้หน่วยงานและเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน / ต.ค. 63 - มี.ค. 64) ดาวน์โหลด