ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

24 ก.พ. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมฯ ก่อนเปิดการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดีและกล่าวคําปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบเกียรติบัตรได้เหรียญพญาครุฑ ตามโครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดี ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2563

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญประกอบไปด้วย การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโลก โดย สสจ.พิษณุโลก สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพิษณุโลกงบดำเนินงานของจังหวัดพิษณุโลกโดย สนง.คลังจังหวัดพิษณุโลก การขับเคลื่อนวาระพิษณุโลกเมืองสะอาดภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส โดย สนง.จังหวัดพิษณุโลก การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย สนง.ปภ.จังหวัดพิษณุโลก รายงานความคืบหน้าการเสนอขอรับรางวัล pmqa. โดย สนง.จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 และการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำโดยใช้ระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือ (TPMAP)

ส่วนวาระงานสำคัญจังหวัดพิษณุโลก ในเดือนมีนาคม 2564 ได้แก่ วันที่ 17 มีนาคม 2564 จะมีการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ที่วัดทองแท้ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอวัดโบสถ์เตรียมจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดเสนาสน์ ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2564 อีกด้วย