ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

23 ก.พ. 2564      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก-ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม วาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเมืองสมุนไพร การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก ได้สรุปผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อหารือและหาแนวทางที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อไป