กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำปีงบประมาณ 2564

23 ก.พ. 2564      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 – 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วม กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วย จ.พิษณุโลก กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ส่วนราชการใน พื้นที่ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และประสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานใน จ.พิษณุโลก ในการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ ได้มี แม่ทัพภาคที่ 3 และ กองพลพัฒนาที่ 3 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ เป็นวาระพิเศษ ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก