พิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2564

8 เม.ย. 2564      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศาลหลักเมืองพิษณุโลก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2564 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลักชัยหลักใจและเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลกศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์มีฐานกว้าง16.60 เมตรสูง 10.65 เมตร โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2540 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในขณะนั้น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดศาลหลักเมืองพิษณุโลก โดยเสาหลักเมืองพิษณุโลกทำจากไม้มงคลหลายชนิดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนลำต้น จากโคนลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่ 2 เป็นท่อนลูกแก้ว ทำจาก ไม้ชิงชัน ส่วนที่ 3 เป็นส่วนยอด ยอดบัวตูมประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพรายและได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้นในทุกๆปี จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดงานบวงสรวงสมโภชขึ้นในวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป