กิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 2) ผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

8 เม.ย. 2564      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

  วันที่ 8 เมษายน 2564 นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางรุ่งเพชร ใจทน พร้อมด้วยนางสาววารุณี วงศ์ฝั้น เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  (ส่วนที่ 2) ผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามมาตรการการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดพิษณุโลก