โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ"

28 เม.ย. 2565      143 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ" วันที่ 26 เมษายน์ 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ" ณ สวนสาธาระกลางเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการและสามารถนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การแสดงทั้งหมดมี 9 ชุด จาก 9 อำเภอ ซึ่งอำเภอเนินมะปราง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากชุดการแสดง มวยไทย รองชนะเลิศได้แก่อำเภอพรหมพิราม และรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่อำเภอวัดโบสถ์