กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง

30 เม.ย. 2565      66 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และนางอุบลรัตย์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 1 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565  โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงประชาชนชาวอำเภอวังทองที่มาร่วมให้การต้อนรับกันจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดแสดง และจำหน่ายอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีจากอำเภอวังทองและจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 25 บูธ พร้อมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอวังทอง และกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละวัน และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวังทอง รวมระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มรายได้และขยายตลาดสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่บริเวณตลาด 120 ปี อำเภอวังทองเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตชีวา เป็นอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก และมีของดีมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน วัดเก่าแก่ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้อำเภอวังทอง ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของผัดไทยที่อร่อยที่สุด รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 105 คน และหญิง จำนวน 145 คน