กิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 เส้นทางปั่นจักรยานที่ 8 อำเภอวังทอง

1 พ.ค. 2565      155 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 06.๐0 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และนางอุบลรัตย์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 1 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 8 โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวังทอง เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงประชาชนชาวอำเภอวังทอง การจัดกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจุดปล่อยตัวและเส้นชัย ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง และให้นักปั่นแวะร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ โครงการทหารพันธุ์ดี (สวนเกษตรเขาฟ้า) ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พร้อมทั้งแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง และศาลพ่อปู่ขุนเณร รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มรายได้และขยายตลาดสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่บริเวณตลาด 120 ปี อำเภอวังทองเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตชีวา เป็นอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก และมีของดีมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน วัดเก่าแก่ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้อำเภอวังทอง ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของผัดไทยที่อร่อยที่สุด รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 350 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 215 คน และหญิง จำนวน 135 คน