การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

13 พ.ค. 2563      735 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

[O36] การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
[O36] การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
[O36] การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
[O36] การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด