สถิติการร้องเรียนการทุจริต

13 พ.ค. 2563      737 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

.เอกสารดาวน์โหลด

[O31] สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
[O31] สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
[O31] สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
[O31] สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน 2564 - กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
[O31] สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ดาวน์โหลด