อุทยานเเห่งชาติน้ำตกชาติตระการ - Charttrakarn Waterfall National Park

20 พ.ค. 2563      450 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 อุทยานเเห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2530 เป็นอุทยานลำดับที่ 55 ของประเทศไทย มีพื้นที่ 339,375 ไร่ หรือ 543 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าโครงการน้ำภาค-ลำแควน้อย (พล.1) และป่าโครงการป่าแดง-ชาติตระการ (พล.8) ในท้องที่รอยต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าเตรียมการสงวน
ป่าสงวนแห่งชาติน้ำภาค-ลำแควน้อย เนื้อที่ 189,531.25 ไร่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชาติตระการ เนื้อที่ 149,843.75 ไร่

     ภูมิประเทศ โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ระหว่าง 250 – 1,250 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ภูไก่ห้อย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,277 เมตร สภาพอากาศเย็นสบายดี ฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส สภาพป่า เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง แดง ประดู่ พะยอม เป็นต้น และป่าดิบเขา ขึ้นอยู่ในบริเวณริมลำธาร และพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยาง กระบาก ก่อ มะม่วงป่า มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ปาลืม หวาย และไผ่ต่างๆ

     แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่

            1) น้ำตกชาติตระการ  เป็นน้ำตก 7 ชั้น  มีความสวยงามตามธรรมชาติ

            2) น้ำตกนาจาน เป็นน้ำตก 9 ชั้น ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ สัตว์ และแมลงต่างๆ เช่น ผีเสื้อทองเฉียงพร้า ผีเสื้อตาลหนามดำ ผีเสื้อตาลหางแหลม ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ ผีเสื้อหางดาบ ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก และนกปรอท เป็นต้น

            3) น้ำตกผาคุคำ อยู่ที่บ้านน้ำกุ่ม เป็นน้ำตกสายเดียว สูงประมาณ 50 เมตร

            4) เขาช้างล้วง ยอดเขาช้างล้วงมีสัณฐานคล้ายลูกช้างนอน

            5) ผากระดานเลข เป็นภาพแกะสลักของมนุษย์ยุคหิน

            6) ผาแดง เป็นหน้าผาชัน เกิดจากการผุกร่อนของหินทรายสีแดงที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ  

            7) รอยเท้าสัตว์โบราณ บนหน้าผาหินทราย

            8) ผาผึ้งร้อยรัง

  สถานที่ตั้ง        :    หมู่ 3 บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

  แผนที่นำทาง     :   คลิกเพื่อเปิดแผนที่

 

Charttrakarn Waterfall National Park

    It was announced on 2 November 1987 that this site was to become the 55th National Park in Thailand. It has an area of 543 sq.km. spanning over 2 districts which are Charttrakarn and Nakorn Thai Districts in the boundaries of the Nam Pak-Lam Kwae Noi Project Forest and Pa Daeng-Chattrakarn Project Forest on the border between the Northeastern and Lower Northern Region of Thailand which are also a conserved forest and pre-conserved forest.

Nam Pak-Lam Kwae Noi Conserved Forest Area 303 sq.km.

Pa Daeng and Pa Chattrakarn Conserved Forest Area 239 sq.km.

The general geographical character is high complex mountains 250 meters above MSL. The highest point is Phu Gai Hoi which is 1,277 meters above MSL with a cool climate; in summer it is approx.. 25-29 degrees Celsius. The vegetation is a deciduous dipterocarp forest and the species found are Burmese Sal, Hairy Keruing, Red Wood, Burma Padauk, Keruing, for instance, growing along streams and high humidity areas and fertile soil. The important plants are Rose Wood, Krabak (Mersawa), wild mango, Afzelia, Bungor, etc. Floor vegetation are rattan and various bamboos.

Natural Attractions are:

  1. Charttrakarn Waterfall with 7 levels and beautiful nature
  2. Na Jarn Waterfall with 9 levels abundant with flora and fauna and various insect species i.e. rare butterflies; Inchworm Moth, Black Rajah, Common Cruiser, Great Nawab,    Brown Gorgon, Common Jay and the Bulbul bird
  3. Pha Ku Kam Waterfall at Ban Kum village which is a 50 meters single fall waterfall
  4. Chang Luang Mountain whose summit resembles a sleeping elephant calf
  5. Pa Kradarn Lek Cliff with pre-historic carvings
  6. Pa Daeng Cliff is a steep cliff caused by erosion of the red sandstone displaying a natural pattern
  7. Fossil footprints of pre-historic animals on the sandstone cliff
  8. Pa Peung Roi Rang Cliff (Hundred Bee Hive Cliff)

 

 Location     :     Moo 3, Ban Pak Rong, Chat Trakan Subdistrict Chat Trakan District Phitsanulok Province

 Maps         :    ClickHere!