อุทยานเเห่งชาติภูสอยดาว - Phu Soi Dao National Park

20 พ.ค. 2563      231 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อุทยานเเห่งชาติภูสอยดาว

     สถานที่ตั้ง    :     ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ พิษณุโลก
       ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมี ยอดภูสอยดาว เป็นยอดสูงสุด สูงถึง 2,102 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นยอดเขาที่สูงอันดับ 4  ของประเทศไทย สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ค่อนข้างสูง ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 109 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 212,633 ไร่ หรือ 340.208 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งอุทยานฯ มีรูปร่างของพื้นที่เป็นลักษณะแนวยาวทอดตลอดพื้นที่ประมาณ 70 กิโลเมตร ภูสอยดาวเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำพาย จังหวัดอุตรดิตถ์ และลำน้ำภาค ของจังหวัดพิษณุโลก

      ภายในอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ลานสนภูสอยดาว เป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นในตัวเอง มีความเปราะบาง ด้วยสภาพธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์มาก หายากในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่รักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง การเข้ามาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดี และมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกไม้ หน้าผาจุดชมวิว น้ำตกสายทิพย์ น้ำตกภูสอยดาว ในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน จะได้ชื่นชมกับดอกหงอนนาค ขึ้นกระจายอยู่ทั่วบนยอดภู พื้นที่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เคยเป็นสมรภูมิรบเมื่อปี พ.ศ. 2530 – 2531 ในชื่อ “ยุทธการบ้านร่มเกล้า”  ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างทหารไทย – ลาว ในกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนประเทศ 

สถานที่ตั้ง  :    ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ พิษณุโลก

เปิดทำการ  :     ..... 

 แผนที่     :   คลิกเพื่อเปิดแผนที่

 

Phu Soi Dao National Park

      The National Park spans over 2 provinces which are Chat Trakan District, Phitsanulok Province and Nam Pard District, Uttaradit Province. It is 2,102 meters above MSL and is the 4th highest peak in Thailand. The climate is cold all year round with lush fertile forests and has high diversity in the eco-system.

      It was appointed as a National Park on 28 May 2008 and is the 109th National Park in Thailand. It has an area of 340.208 sq.km. and has a long shape along 70 kms. Phu Soi Dao is the source of Pai River, Uttaradit and Pak River of Phitsanulok.

      Within the National Park there are many touristic sites such as Phu Soi Dao field which distinctive in its fragile pristine nature unfound in other touristic sites. It is currently a most sought after site for eco-tourists. To visit this park, visitors have to be well prepared and the expenses are rather high. Apart from this, there are flower meadows, cliff view points, Sai Thip Waterfall, Phu Soi Dao Waterfall and during August-September the Geranium Molle or Crested Serpent flower blooms all over the summit. The south area of the national park in the Phitsanulok boundary used to be a battle-field during 1987-1988 called “Ban Rom Klao Battle” between Thai and Laotian forces on a boundary dispute.

Address   :   Bo Phak Sub-district, Chat Trakan District, Phitsanulok

Open      :     .....

Maps      :     ClickHere!