ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม หลังเก่า - Bang Krathum District Office (Old Building)

20 พ.ค. 2563      330 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม หลังเก่า

      สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 มีอายุเกือบ 90 ปี มาแล้ว ลักษณะเป็นเรือนทรงปั้นหยา ชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูง เสาไม้เต็งรัง พื้นเป็นไม้ตะแบก หลังคากระเบื้อง ถือเป็นที่ว่าการอำเภอเก่าแก่อีกหลังหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ภายในพื้นที่ยังมี โรงเก็บพัสุด อีกหนึ่งหลัง ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 

      ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 264 เมตร เนื้อที่ 6 ไร่ เศษ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ทางเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม มีแผนที่จะปรับปรุงให้มีสภาพคงทนสวยงาม ตามเอกลักษณ์ของเรือนไทยยุคเก่า พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์ค อีกแห่งหนึ่งของอำเภอบางกระทุ่ม และของจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

      ปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ได้สร้างหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ส่วนอาคารหลังเดิมยังคงอนุรักษ์ไว้

สถานที่ตั้ง    :  ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม  300 หมู่ที่ 3  ต.บางกระทุ่ม   อ.บางกระทุ่ม   จ.พิษณุโลก

เปิดทำการ   :    ..... 

 แผนที่       :   คลิกเพื่อเปิดแผนที่

Bang Krathum District Office (Old Building)

      It was constructed in 1935 almost 90 years ago and has the Pan Ya style with one storey on stilts using Burmese Sal wood for the pillars and Bungor wood for flooring and clay roof tiles. It is one of the oldest district offices in Phitsanulok and within the compound there is also a storeroom, oblong in shape, built in 1976.

      The Bang Krathum District Office (old building) is situated at Bang Krathum Sub-district, Bang Krathum District, Phitsanulok Province. It is 120 by 264 meters on a 9,600 sq.m. plot of land and constructed in the reign of H.M. King Rama V. The Bang Krathum Sub-district Municipality has plans to improve the conditions to maintain the beauty of the building which is according to the identity of ancient Thai houses and develop it into a learning center for the people in the community and also to create another touristic landmark for Bang Krathum District and of Phitsanulok Province.

Address  :    300 Moo 3, Bang Krathum, Bang Kratum, Phitsanulok

Open      :     .....

Maps     :     ClickHere!