บ้านรักไทย - Ban Rak Thai

20 พ.ค. 2563      4610 views

แชร์ทั้งหมด 8 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

บ้านรักไทย

     บ้านรักไทย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง บนพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 19,585 ไร่ เป็นหมู่บ้านที่มีอายุกว่า 40 ปี บ้านรักไทยแห่งนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขา สามารถชื่นชมทะเลหมอกในยามเช้าได้แบบ 360 องศา ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว ที่มีฝนตกใหม่ ๆ ผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบ มีที่พักเล็ก ๆ เพียงไม่กี่แห่ง หากใจคุณถามหาธรรมชาติ และขุนเขา ที่นี่น่าจะเป็นคำตอบที่ควรไม่ควรพลาดในการมาเยือน

      โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์รักไทยเริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2519  บริเวณพื้นที่บนป่าเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของค่ายสฤษดิ์เสนา ตั้งแต่ กม. ที่ 20 – 35 ในปี พ.ศ. 2519 – 2523 สามารถจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ ได้จำนวน 2 หมู่บ้าน (11 เมษายน  พ.ศ. 2519 จัดตั้งหมู่บ้านรักไทย 7) และในวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2523 องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเปิดหมู่บ้านรักไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอีกหนึ่งหมู่บ้าน (บ้านเผ่าไทย หมู่ 8) สรุปหมู่บ้านใน

      โครงการ มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านรักหมู่ที่ 7 (รักไทย 1)  บ้านเผ่าไทยหมู่ที่ 8 (รักไทย 2)  บ้านร่มเกล้าหมู่ที่ 11 (รักไทย 3)  โดยปัจจุบันมีนายสมประสงค์  อารมณ์ชื่น  เป็นผู้นำหมู่บ้านรักไทย

สถานที่ตั้ง   :   บ้านรักไทย   ตำบล ชมพู   อำเภอ เนินมะปราง    จังหวัด พิษณุโลก   65190

เปิดทำการ  :    ......

 แผนที่      :    คลิกเพื่อเปิดแผนที่

Ban Rak Thai

      Ban Rak Thai is situated at Village no.7, Chompoo Sub-district, Noen Maprang District in an area of 13,336,000 sq.m. and is more than 40 years old. This village is in a valley and there are sea of mists to be seen in the mornings which can be observed 360 degrees in the rainy season and winter. The villagers are leading simple, peaceful lifestyles with only a few accommodation places available. If you are looking for nature and mountains then this is the answer which should not be missed.

      The Royal Initiated Project to establish strategic Rak Thai villages started in 1976 on the mountains southeast of Saritsena Army Camp from KM.20-35. In 1976-1980 two strategic villages were established successfully (11 April 1976 Ban Rak Thai 7 was founded) and on 29 February 1980 H.M. King Bhumibhol Adulyadej together with H.R.H. Crown Princess Somdet Phra Thep Ratanarajasuda and H.R.H. Princess Chulabhorn Akkararajakumari visited Ban Rak Thai Village officially and at the same time established another village there (Ban Pao Thai 8). Therefore, there are 3 villages in this project which are Ban Rak Thai village no. 7 (Rak Thai 1), Ban Pao Thai village no.8 (Rak Thai 2), Ban Rom Klao village no.11 (Rak Thai 3). Currently Mr. Somprasong Aromchuen is the leader of Ban Rak Thai village.

Address  :   Tumbol Chomphu Amphoe Neinmaprang  Phitsanulok 65190

Open      :    .......

Maps      :    ClickHere!