บ้านบุ่ง พรหมพิราม - Ban Bung Phrom Phiram

20 พ.ค. 2563      1416 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 บ้านบุ่ง พรหมพิราม

     “บ้านบุ่ง” เป็นหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่ตำบลศรีภิรมย์ ถือเป็นชุมชนขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2486 หรือเกือบ 80 ปี มาแล้ว ตามประวัติ พื้นที่ของหมู่บ้านมีลักษณะเป็น “บุ่ง” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ที่เป็นแอ่ง หรือมีน้ำล้อมรอบ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ชุมชนดั้งเดิมส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวพื้นเมือง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย บ้านบุ่ง อยู่ในความดูแลของ ท่านกำนันณรงค์ จันทร์ชื่น และอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์

      บ้านบุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 188 ตารางกิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 50 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน และมีบึงน้ำอยู่หลายแห่ง จึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ในตำบลมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน การประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนา, ทำไร่ อาชีพรอง คือ จักสาน, เย็บผ้า, รับจ้างทั่วไป ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ้าน) คือ แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน, นวดจับเส้น, ทำแคร่ไม้ไผ่, ต่อเรือจากถังพลาสติก, ตัวต่อนำโชค, และการทำเรือหงส์ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง    :   หมู่ที่ 5  ต.ศรีภิรมย์   อ.พรหมพิราม   จ.พิษณุโลก    65180

เปิดทำการ   :   .......

แผนที่         :   คลิกเพื่อเปิดแผนที่

Ban Bung Phrom Phiram

      “Ban Bung” is a village in Sripirom Sub-district and is a medium size community. It was established in 1943 or over 80 years ago and according to history the area of the village is a “Bung” which in the local dialect means pond or surrounded by water and became the village’s name. The original community members were largely local folk who had a simple lifestyle. Ban Bung is under the leadership of Sub-district Chief Narong Chanchuen and is the responsibility of Sripirom Sub-district Management Authority.

      Ban Bung is situated at Village no.5, Sripirom Sub-district, Phrom Phiram District, Phitsanulok Province and is 188 sq.m. in size and 50 kms. distance from the province. The general topography is lowland plains with the Nan River running through and many lakes in the area which is most suitable for agriculture especially, paddy rice farming. There are 13 villages in this Sub-district with many professions which are mainly rice farmers and orchard farmers with secondary professions of basket weavers, tailors, day labourers. Local wisdom practitioners are Traditional Thai Medicine/Herbal Medicine/Traditional Doctors, Masseur, Bamboo bench carpentry, plastic boat builders, lucky hornet creators and traditional swan boat builders.

Address :     Moo 5, Sripirom, Phromphiram, Phitsanulok 65180

Open      :     ...... 

Maps     :      ClickHere!